رازهای ناگفته از سقوط افشار

08 ارديبهشت, 2018

سقوط غم انگیز و مصیبت بار افشار در 22 دلو 1371 برای بسیاری از اهل خرد و اندیشه پر از ابهام و سوال بود

لیست مجموعه ها