پاسخ آیت الله مکارم به شیخ الازهر در باره ازدواج موقت.

29 آذر, 2017

نامه سرگشاده‌ آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به حمله تند احمد الطیب، شیخ الأزهر به مکتب اهل بیت(ع) در موضوع ازدواج موقت.

لیست مجموعه ها