چهار کشور عربی روابط دیپلماتیک خود را با قطر قطع کردند

05 شهریور, 2017

عربستان سعودی، مصر، بحرین و امارات متحده عربی با وارد کردن این اتهام به قطر که باعث بی‌ثباتی در منطقه می‌شود روابط دیپلماتیک با این کشور را قطع کرده اند.

لیست مجموعه ها